Levenskrachtschool is een school voor persoonlijke ontwikkeling, zelfbewustzijn, zelfrealisatie, therapie, familieopstellingen, coaching
spiritualiteit, healing, cursus, workshop en opleiding, deze wordt geleid door Mary de Rijk.

De basis van de levenskrachtschool is, respect voor jou als persoon met erkenning van al jouw emotiesgevoelens, gedachten, 
spiritualiteit en fysieke klachten. 
Hiermee willen wij een veilige en gezonde basis creëren voor jouw groeiproces.

Wij vertrekken vanuit professionaliteit met liefde, twee benen op de grond, humor en respect naar een gezondheidsmodel waarbij wij de 
innerlijke helingsprocessen van mensen in beweging brengen, ondersteunen en versterken.
In het bewustzijns- en ondersteuningsproces kijken wij samen met jou naar onopgeloste kwesties en gaan wij op zoek naar bronnen van weerbaarheid, energie, genezing en veerkracht in jezelf en in je omgeving.

Door onder meer erkennend en actief te luisteren naar je kracht en je kwetsbaarheid kan je levensverhaal 
zich ontvouwen in al haar dimensies. 
Hierdoor zul je evenwichtiger en liefdevoller in het leven komen te staan, naar jezelf toe en naar de ander.
Dan ga je meer leven vanuit je hart, vanuit de kern die jij werkelijk bent.
 
Hartelijke groet en tot ziens,
Mary de Rijk

INDIVIDUEEL

In een individuele sessie kun je werken aan een persoonlijke vraag. Dit kan uiteraard ook in een groepsworkshop of cursus, maar er zijn omstandigheden waarin het werken in een individuele sessie voor jezelf meer passend is. 

Redenen om te kiezen voor een individuele sessie in plaats van een groepsworkshop of cursus kunnen zijn:
  • Alle aandacht helemaal voor jou en je vraag, je hoeft niets te delen
  • Je kunt je eigen dag(en) en tijd(en) kiezen
  • We kunnen ingaan op jou specifieke thema’s
LEES MEER

CURSUS & WORKSHOP

De cursussen en workshops die gegeven worden zijn ervarings-gericht. 
Ze hebben als doel om in een korte tijd vaardigheden, handvatten en inzichten aangereikt te krijgen voor en over jezelf.
Deze vaardigheden, handvatten en inzichten  kun je toepassen in je dagelijkse leven.
 
De workshops en cursussen zijn gericht op:
  • Je intuïtie ontwikkelen
  • Bewust worden
  • Leren ontspannen
  • Loslaten van oude zaken die niet dienen voor je groei en welzijn
LEES MEER

FAMILIEOPSTELLINGEN

Een opstelling kan gaan over allerlei uiteenlopende levensvragen of thema’s die je in een nieuw daglicht wilt stellen of waarin je wilt groeien. We beginnen daarbij altijd met het doel voor ogen. 
In een workshop kan je zelf een vraag inbrengen (opstelling), of als representant (vervanger/stand in) meedoen.

Als je een vraag inbrengt (opstelling/vraag uitzetten) kan je verdieping vinden rondom je huidige situaties, je dromen, wensen of iets dat nog speelt uit je verleden. 
Ook als je nog niet bekend bent met familieopstellingen is dit een kans deze bijzondere en krachtige werkvorm te ervaren.

De rode draad in het familiesysteem vormt de binding met het systeem van herkomst. De binding is de band met de ouders, grootouders en nog veel verder terug. 
LEES MEER

OPLEIDING SYSTEMISCH WERKEN

Het systemisch opstellingswerk voegt een hele nieuwe en rijkere dimensie toe aan jezelf en je bestaande werk. 
Waarschijnlijk ken je al de kracht van het opstellingswerk. Vaak weerspiegelt het deel het geheel. 

Als je mensen bekijkt als onderdeel van hun familiesysteem, hun organisatiesysteem, hun klassensysteem, hun onderwijssysteem, of hun nationaliteitssysteem kun je vaak meer zien. 

Mensen zijn vaak onbewust trouw aan "patronen " uit het systeem. Met behulp van systemisch werk kun je deze patronen naar boven halen. Je kunt systemische interventies doen tijdens een consult of advies, en tijdens het coachen en begeleiden. Je kunt systemische interventies en supervisie doen en het systemisch werken onderdeel maken van trainingen.
LEES MEER
Share by: